Warning: The use statement with non-compound name 'Session' has no effect in /home/comput1/public_html/index.php on line 8
Услуги
Структурно окабеляване

Структурно окабеляване

Проектиране и изграждане на компютърни мрежи, о...

Почистване

Почистване

от неправилното охлаждане на компютърната систе...

Видеонаблюдение

Видеонаблюдение

Изграждане на системи видеонаблюдение - дълготр...

Ремонт

Ремонт

Разполагаме с модерна техническа база за ремон...

Поддръжка

Поддръжка

Периодична пълна проверка за вируси и нежелан с...

Copyright © 2004 - 2020 - Димитър Станимиров / Компекс Електроникс ООД