Отворени позиции

 • Системен Администратор

  • Изисквания :

   - Минимум 3 години опит на подобна длъжност;
   - Добри познания в областта на хардуер и софтуер;
   – Отговорност, дисциплинираност и лоялност в работата;
   - Шофьорска книжка категория "Б" ;

  • Какво очакваме от Вас? :

   - Диагностика на проблемите със сървърната и мрежова инфраструктура и предприемане на своевременни мерки за отстраняването им
   - Системно администриране на Linux, Windows Server ;
   - Техническа подръжка и профилактика на компютърна техника и периферия в сервизната база, на място в офисите на нашите клиенти;
   - Изготвяне на ежедневни отчети за извършената дейност, водене на фирмена документация свързана с дотавчици, клиенти и други;
   - Участва в подготовката и реализирането на решения, свързани с техническото обезпечаване на клиентите и техните специфични нужди;

  • Какво трябва да притежавате?

   - Добри мрежови познания за конфигуриране, изграждане и поддръжка на LAN и WLAN (TCP/IP, L2 и L3), планиране и профилактика;
   - Опит с решения за виртуализация: ESXi, vSphere, Hyper-V е предимство;
   - Опит с PHP/Apache/*SQL, Linux е предимство;
   - Висше/средно техническо образование, специалност информационни технологии, комуникационна техника и други;

Кандидатствай

Услуги

Услуги

Структурно окабеляване, Видеонаблюдение, Ремонт...

Видеонаблюдение

Видеонаблюдение

Изграждане на системи видеонаблюдение - дълготр...

Поддръжка

Поддръжка

Периодична пълна проверка за вируси и нежелан с...

Референции

Референции

референции от наши партньори и клиенти