Поддръжка

Основната дейност на Компекс Електроникс ООД е свързана с абонаментната поддръжка на своите клиенти, като това включва посещение на място (в обекта) на клиента, като честотата на посещенията са свързани със закупеният пакет. 

При желание от страна на клиента, може да бъде съставен индивидуален пакет, в който са предвидени всички аспекти от индивидуалните нужди, и са съобразени с броя на поддържаната техника. 
Поддръжката включва още: периодично почистване на техниката на клиента, профилактика целяща повишаването  работоспособността на техническите средства на клиента (компютри, сървъри, периферни устройства, локална мрежа) Периодична пълна проверка за вируси и нежелан софтуер както и други параметри, касаещи безпроблемната работа.

Структурно окабеляване

Структурно окабеляване

Проектиране и изграждане на компютърни мрежи, о...

Почистване

Почистване

от неправилното охлаждане на компютърната систе...

Ремонт

Ремонт

Разполагаме с модерна техническа база за ремон...

Copyright © 2004 - 2020 - Димитър Станимиров / Компекс Електроникс ООД