Разполагаме с модерна техническа база

Компекс Електроникс ООД разполага с модерна техническа база, която обезпечава необходимостта от ремонт на техника собственост на наши клиенти. Това спестява време и усилия в търсенето на подходящият сервиз за определен вид техника. Повредената техника се транспортира в сервизният ни център за наша сметка (при закупен пакет или сключен индивидуален договор)
По време на ремонта се предоставя оборотна техника, докато трае отстраняването на повредата в клиентската апаратура, което не води до прекъсване работата на клиента.
При невъзможност техниката да бъде отремонтирана, клиентът бива своевременно информиран, като му бъдат предлагани насоки за решение на проблема, както и цени за подмяна на дефектиралият компонент.

Структурно окабеляване

Структурно окабеляване

Проектиране и изграждане на компютърни мрежи, о...

Почистване

Почистване

от неправилното охлаждане на компютърната систе...

Видеонаблюдение

Видеонаблюдение

Изграждане на системи видеонаблюдение - дълготр...

Поддръжка

Поддръжка

Периодична пълна проверка за вируси и нежелан с...